Biljetter

Förköpspriser (till alla priser tillkommer serviceavgift från Tickster):

 

Tredagarsbiljett (Torsdag-lördag: 890 kr

Tvådagarsbiljett (Fredag-lördag): 630 kr 

Endagsbiljett torsdag: 290 kr
Endagsbiljett fredag: 350 kr
Endagsbiljett lördag: 380 kr

Dagtidsbiljett lördag (Familjedag med Frans): 150 kr
Dagtidsbiljett fredag (Mojje): 100 kr

OBS! Dagtid lördag kommer alla med giltigt festivalpass samt alla kunder i Hälsinglands Sparbanks Young Vision in gratis. 

Barn och ungdomar under 15 år får endast vistas på området i målsmans sällskap.

Barn och Ungdomspriser (8-14 år):
Tredagarsbiljett 8-14 år: 445 kr
Tvådagarsbiljett (Fredag-lördag) 8-14 år: 315 kr
Endagsbiljett torsdag 8-14 år: 145 kr
Endagsbiljett fredag 8-14 år: 175 kr
Endagsbiljett lördag 8-14 år: 190 kr
Dagtidsbiljett lördag (Familjedag med Frans): 75 kr
Dagtidsbiljett fredag (Mojje): 50 kr

Barn under 8 år går in gratis i målsmans sällskap.

Entrépriser på plats

Tredagars vuxen: 990 kr
Tvådagars vuxen: 700 kr
Torsdag vuxen: 320 kr
Fredag vuxen: 390 kr
Lördag vuxen: 420 kr

Tredagars 8-14 år: 495 kr
Tvådagars 8-14 år: 350 kr
Fredag 8-14 år: 195 kr
Lördag 8-14 år: 210 kr