Biljetter

Priser (till alla priser tillkommer serviceavgift från Tickster):

HudikKalaset Klubb & Konsert
Klubb
21/5 – Tjuvjakt: 200 kr

Konsert
27/5 – Tomas Andersson Wij: 200 kr

Tredagarsbiljett (Torsdag-lördag: 890 kr
Tvådagarsbiljett (Fredag-lördag): 630 kr 

Endagsbiljett torsdag: 290 kr
Endagsbiljett fredag: 350 kr
Endagsbiljett lördag: 380 kr

Dagtidsbiljett lördag (Familjedag med Frans): 150 kr
OBS! Dagtid lördag kommer alla med giltigt festivalpass samt alla kunder i Hälsinglands Sparbanks Young Vision in gratis. 

Barn och ungdomar under 15 år får endast vistas på området i målsmans sällskap.

Barn och Ungdomspriser (8-14 år):
Tredagarsbiljett 8-14 år: 445 kr
Tvådagarsbiljett (Fredag-lördag) 8-14 år: 315 kr
Endagsbiljett torsdag 8-14 år: 145 kr
Endagsbiljett fredag 8-14 år: 175 kr
Endagsbiljett lördag 8-14 år: 190 kr

Barn under 8 år går in gratis i målsmans sällskap.